Regulamin

§ 1 - Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.gu-tworzy.pl, zwanego dalej "Sklepem".
 2. Właścicielem sklepu jest Gu. Agnieszka Porembska z siedzibą: 38-130 Frysztak, Twierdza 27, posiadająca NIP 8191619570, zwana w dalej "Administratorem".
 3. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 5. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.
 6. Administratorem Danych osobowych jest Gu. Agnieszka Porembska z siedzibą: 38-130 Frysztak, Twierdza 27, posiadająca NIP 8191619570.
 7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie. a jeżeli Użytkownik wyrazi dodatkowo zgodę również w celach promocyjnych i marketingowych.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
§ 2 - Rodzaje i zakres świadczonych usług
 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna: elementów dekoracji i wystroju wnętrz, poduszek i dodatków odzieżowych.
§ 3 - Wymogi techniczne
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. łącze internetowe o prędkości 256kbps lub szybsze,
  2. Pamięć RAM – 128 MB,
  3. Do poprawnego korzystania z serwisu niezbędne jest korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza, MSIE 8.0 lub nowsza, Opera 10.0 lub nowsza, Chrome 4.0 lub nowsza, lub innej kompatybilnej przeglądarki, chyba, że wskazano inaczej.
  4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów JavaScript,
 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu może wysłać do komputera Użytkownika pliki cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep, dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, nie umożliwi Sklepowi identyfikacji Użytkownika ani jego preferencji.
 5. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
§ 4 - Zasady dokonywania zakupów
 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Dane adresowe do płatności (do umieszczenia na fakturze) i do wysyłki
  3. Numer telefonu
  4. Adres e-mail
 4. Opcjonalna rejestracja odbywa się poprzez wprowadzenie do wspomnianego formularza dodatkowych danych:
  1. Nazwa użytkownika
  2. Hasło
 5. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:
  1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.
  2. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem Blue Media
  2. zwykły przelew
 10. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 11. Wszystkie przesyłki polecone są wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi w zależności od formy wysyłki od 16 do 25 zł.
 12. Przesyłki ekspresowe wysyłane są kurierem DPD. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 17 zł dla zamówień płatnych z góry lub 23 zł dla zamówień z płatnością przy odbiorze.
 13. Dostawa zamówienia listem poleconym lub paczką trwa od 1 do 3 dni roboczych zgodnie z informacjami podanymi na stronie Poczty Polskiej, przesyłką kurierską od 24 do 48h w dni robocze.
 14. W formie elektronicznej do użytkownika wysyłana jest faktura pro-forma potwierdzająca dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
  1. Imię i nazwisko/firma,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny
 15. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 16. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 5 - Produkty
 1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są ręcznie robione. Większość z nich wyprodukowana jest z materiałów pochodzących z recyklingu, w szczególności swetrów, suwaków i guzików. Produkty są nowe i nieużywane.
§ 6 - Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: gu-tworzy.pl/docs/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf.W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Gu. Agnieszka Porembska, Twierdza 27, 38-130 Frysztak
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 5. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
§ 7 - Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres aga@gu-tworzy.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres podany przez właściciela Sklepu lub telefonicznie pod numer telefonu 501823428 czynny w godz. 9-18 w dni robocze.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 6. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
§ 8 - Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin z zastrzeżeniem postanowień poniżej może ulec zmianie.
 2. W przypadku planowanych zmian w Regulaminie, Sklep za 7-dniowym uprzedzeniem poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.gu-tworzy.pl/regulamin oraz poprzez jednoczesne przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik w ciągu 21 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian, w tym poprzez złożenie sprzeciwu lub przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na e-mail: aga@gu-tworzy.pl lub adres Administratora wskazany w postanowieniach ogólnych. W takim przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmian.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją, przebudową, modernizacją sklepu, lub zawieszeniem działalności. W przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu www.gu-tworzy.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

O nas

Witamy w sklepie, który wyrósł z pasji tworzenia i nadawania zwykłym rzeczom nowych, niecodziennych zastosowań. Zamki błyskawiczne zamieniają się tu w oryginalne naszyjniki, a swetry w ekologiczne zabawki i poduszki w kształcie zwierząt. Wszystko niepowtarzalne, unikatowe, tworzone z sercem.

Kontakt

+48 501823428
aga@gu-tworzy.pl